Engineering Sciences

List of Toppers

First Year Toppers A.Y. 2020- 21

Name

Percentage(SGPA)

CHANDEGAVE VEDANT

9.95

LATPATE AVIRAJ BAHUSAHEB

9.86

PATIL SHRADHA YUVRAJ

9.86

SATALGAONKAR PRESHIT PRASHANT

9.86

PRAJAPAT DIPKUMAR ASHOK

9.84

First Year Toppers A.Y. 2019- 20

Name

Percentage(SGPA)

VINAYAK JALAN

9.70

RAJPUT ANILKUMAR RAVINDRAPRASAD

9.64

NIMONKAR PRIYA RAJENDRA

9.32

First Year Toppers A.Y. 2018- 19

Name

Percentage(SGPA)

VISHAL KUMAR SAHA

10

DHAIGUDE PRAVIN BHAGWAN

9.92

ABHISHEK ANJANI SINGH

9.62

First Year Toppers A.Y. 2017- 18

Name

Percentage(SGPA)

VARSHA RAJENDRA PRASAD

9.62

AKANKSHA VINOD PATIL

9.48

AKSHAY KAILAS AUTI

9.46

First Year Toppers A.Y. 2016-17

Name

Percentage(SGPA)

Rahul Kumar

9.7

Amardeep Kumar

9.52

Bhumika Bhat

9.48

First Year Toppers A.Y. 2015-16

Name

Percentage(SGPA)

Patil Ratnesh Uday

9.54

Hashal Verma

9.52

Suraj S.Santosh

9.44

 

First Year Toppers A.Y. 2014-15

Name

Percentage (%)

Walunj Pooja Houshiram

81.92

Nakka Srikar

80.21

Chavan Shubham Satish

80.14

First Year Toppers A.Y. 2013-14

Name

Percentage (%)

Nishant Shankar Gaikwad

81

Pankaj Singh

79.21

Petiwala Dhaval Kanaiyalal

79.21


Top