Electrical Engineering

Result Analysis

Result Summary

Academic Year

2020- 21

2019- 20

2018- 19

2017- 18

2016- 17

Number of Students Passed

66 67
57
65
72
No. of Students Appeared 67
67
67
68
78
% age Result 98.51 100.00
85.07 95.59 92.31

List of Toppers

Year Wise Toppers Summary

A. Y.

Rank

SE

TE

BE

2020-21

1

RAJPUT ANIL KUMAR RAVINDRAPRASAD

9.9 PRAFULL KISAN CHASKAR 9.9 PATIL AKANKSHA VINOD 10.00

2

JADHAV ANKITA PANDURANG 9.00 MANKAR SHUBHAM BABAJI 9.89

DALVI TEJASHRI RAJU

WAVARE VIRAJ DATTATRYA

9.98

3

REDDY KALLAIM SAIKUMAR THIRUPATHI

8.98 SONKAMBLE KISHOR MADHUKAR 9.87

LABADE SHAM SUBHASH

SHAHANE SANKET SHAM

9.95

2019-20

1

Meharuddin Ali

9.34 Nighut Suraj 9.9 Ravikant Rai 9.55

2

Tanmay Chaudhari 8.76 Makode Siddhesh 9.41 Kolhatkar Shrikant 9.52

3

Sakhare Abhijeet

8.72 Dudhal Akshay 8.74 Meshram Sumeet 9.48

2018-19

1

Siddhesh Makode

8.52 Shrikant Kolatkar 9.41 S Suraj 9.41

2

Akshay Dudhal 8.22 Summit Meshram 8.78 Jadhav Khanderao 9.34

3

Rahul Nimbalkar

7.96 Ravikant Rai 8.67 Phutane Yogita 9.25

2017-18

1

Shrikant Kolatkar 9.64 Ravikant Rai 8.56 Patil Nikhil 5.52

2

Harshal Varma & S Suraj 9.22 Patil Ankita 9.2 Shelke Kalpna 9.0

3

Unnithan Vijay 83.47 Varsha Kokate 81.4 Lahane Vinod 78.4

2016-17

1

Jadhav khanderao 9.08 Unnithan Vijay 73.2 Aniket junghare 80.87

2

Harshal Varma 8.94 Varsha Kokate 73.07 Sambhaji Anuse 80.4

3

NIHAR 8.38 Wakade Arti 69.67 Mulani Imran 78.93

2015-16

1

Aarati Wakde

78.86

Imran Mulani

78.26

Harish Sankpal

79.40

2

Bhavesh Wadekar

75.53

Aniket Jhungare

77.60

Shubham Gadekar

76.66

3

Sanket Khatal

75.46

Mayur Pachpute

76.39

Pooja Gupta

75.80

2014-15

1

Kanchan Patkar

73.93

Harish Sankpal

69.73

Jasdeep Singh

81.93

2

Aniket Jhungare

72.60

Shubham Gadekar

69.06

Sambhaji Jadhav

73.53

3

Sambhaji Anuse

72.40

Vaibhav Shinde

68.80

Vaibhav Pathare

72.20

2013-14

1

Harish Sankpal

79.00

Jasdeep Singh

78.20

Sukhada Chavan

73.47

2

Ajay Shinde

68.13

Abhay Ingale

70.80

Anshay Jain

72.40

3

Indresh Yadav

67.00

Chandrakant Bhise

69.53

Sayali Thakur

71.70

2012-13

1

Jasdeep Singh

80.93

Chhaya Chakor

65.86

N A

2

Sujitha

76.27

Anshay Jain

64.33

3

Ganesh Thombare

76.00

Vishal Kumar

63.93

Top