Computer Engineering

Result Analysis

Result Summary

Academic Year 2020- 21 2019- 20 2018- 19 2017- 18 2016- 17
Number of Students Passed 208 190 185 172
222
No. of Students Appeared 219 190 188 186 237
% age Result 94.98 100.00 98.40 92.47 93.67

List of Toppers
Result for Academic Year 2020-21

Sr. No.

Class

Name of Student

CGPA

1

SE

AVATADE MANTHAN MAHADEV

9.93

2

AWACHAT PRANAY RAJU

9.93

3

VINAYAK JALAN

9.93

1

TE

PALAV RUDRASHISH BHIKAJI

10

2

POOJARI

10

3

KUMARI RADHIKA

9.98

1

BE

ABHISHEK YOGI

10

2

MUDALIAR KIRTANA

10

3

VARSHA

10
Result for Academic Year 2019-20

Sr. No.

Class

Name of Student

CGPA

1

SE

Kumari Radhika

9.6

2

Patil Sameer Rajesh

9.2

3

Vipul Suresh Gaikwad

9.12

1

TE

Sachin Kumar Jha

8.95

2

Mudaliar Kirtana Umesh/ Nighut Akshada Karbhar

8.82

3

Patkar Kavya Krishna

8.65

1

BE

Chilgar Pandhari Sahebrao/ Kumbhar Nikita Kiran

9.36

2

Bhumika Bhatt/Mishra Harshita

9.27

3

Shivanshu Tripathi

9.23
Result for Academic Year 2018-19

Sr. No.

Class

Name of Student

CGPA

1

SE

Varsha

9.22

2

Rahul Kumar

8.9

3

Mudaliar Krishna Umesh

8.68

1

TE

Chilgar pandhari Sahebrao

9.35

2

Rahul Moar

9.11

3

Akshat Tiwari

9.02

1

BE

Patil Mohit & Shirsath Shubhangi

9.36

2

Shelke Rushikesh & Ratnakar Vishakha

9.25

3

Shivam Khandelwal

9.2
Result for Academic Year 2017-18

Sr. No.

Class

Name of Student

CGPA/ Percentage (%)

1

SE

Mujumdar Vedika Vivek

9.16

2

Shivanshu Tripathi

9.02

3

Chilgar Pandhari Sahebrao

8.9

1

TE

Shirsath Shubhangi Sampat

9.3

2

Shelke Rushikesh Shashikant

8.96

3

Bhalekar Viraj Madhukar

8.9

1

BE

Abhirup Sarkar

79.40%

2

Sachpara Vivek D.

79.13 %

3

Miniyar Vaibhav P.

78.67 %

Result for Academic Year 2016-17

Sr. No.

Class

Name of Student

CGPA/ Percentage (%)

1

SE

Ashutosh Sahu

8.84

2

Nitish Biradar

8.62

3

Shirsath Shubhangi

8.54

1

TE

Sachpara Vivek Dineshbhai

76.53%

2

Pooja Gujrathi

75.20 %

3

Miniyar Vaibhav Pandurang

74.40 %

1

BE

Myadamwar Mahesh Narendra

80.40 %

2

Ravi Kumar

79.87 %

3

Akshay Kumar Salunke

79.80 %

Result for Academic Year 2015-16

Sr. No.

Class

Name of Student

Percentage (%)

1

SE

Pooja Gujrathi

75.80%

2

Miniyar Vaibhav P.

75.13%

3

Richa Shah

74.00%

1

TE

Shweta Lahane

75.60%

2

Ravi kumar shah

74.73%

3

Myadamwar Mahesh

74.67%

1

BE

Chate Shubhangi Raju

80.53%

2

Kenia Rushabh Mahendra

77.40 %

3

Raut Shrikant Shantaram

76.80 %

Result for Academic Year 2014-15

Sr. No.

Class

Name of Student

Percentage (%)

1

SE

Shadha Kasturi Atulkumar

74.40%

2

Petiwala Dhawal Kanaiyalal

71.80%

3

Saurabh Arun Dongare

71.13%

1

TE

Chate Shubhangi Raju

72.87%

2

Kenia Rushabh Mahendra

72.80%

3

Raut Shrikant Shantaram

72.60%

1

BE

Kengale Pooja D.

79.40%

2

Bhadoriya Ketan U.

72.60 %

3

Bondre Bhagyashri K.

71.33 %

Top